První pomoc zážitkem

Nečekej, až se něco stane, aby ses začal vzdělávat... vzdělávej se, abys byl připraven, až se něco stane!

O Podlitině

Co si od nás odnesete a co je s tím spojené

Jsme 40hodinový kurz Zdravotník zotavovacích akcí v rozsahu daném vyhláškou

Pokud účastník/ce úspěšně splní podmínky kurzu, získá osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí.

V rámci kurzu jsou pro účastníky připraveny i simulované situace, na nichž si prakticky vyzkouší získané znalosti a jejich použití v praxi. Jejich účelem je také uvedení do atmosféry reálné situace, kdy je člověk mnohdy nucen ošetřovat pod stresem a má málo času na rozmyšlenou i na provedení ošetření.

Funkci Zdravotník zotavovacích akcí lze vykonávat až od 18 let.

V rámci organizace Junák - český skaut, z.s. je platnost osvědčení omezena na 4 roky. Po skončení platnosti je možno do 2 let absolvovat 8 hodinový doškolovací kurz. Pokud není provedeno doškolení v rámci daných 2 let, je nutno znovu absolvovat celý kurz ZZA. Platnost pro skauty kontroluje SkautIS.

Toto opatření bylo zavedeno z důvodu zachování co nejlepší zdravotní péče na táborech a dalších zotavovacích akcích.

Osob, jež nejsou členy Junáka, se toto omezení netýká.

Tým Podlitiny

Cuky – Jakub Sadílek

Jakou roli máš v Podlitině?
Jsem vedoucí kurzu, snažím se, aby nám to všechno hezky fungovalo.

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji na 2. LF UK v Praze.

Bez čeho by ses neobešel?
Bez čokolády!

Jíťa – Jitka Máchalová

Jakou roli máš v Podlitině?
Jsem odbornou garantkou kurzu a zástupkyně Cukyho. Na Podlitině se uvidíme především na přednáškách. Také se snažím, aby všichni kolem mě byli v pohodě, ať už po psychické nebo fyzické stránce. :)

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji Klinickou a toxikologickou analýzu na Přírodovědecké fakultě UK

Bez čeho by ses neobešla?
Jednoznačně bez kafe a sušených banánků! A pokud jsem někde v přírodě, tak bych se neobešla bez člověka s orientačním smyslem, jelikož by mě už nikdy nikdo nenašel:D

Veru – Veronika Filipi

Jakou roli máš v Podlitině?
Vařím, ve volných chvílích zaskočím na přednášku či jiný program

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji pravidla her přenesená do „reálného“ světa

Bez čeho by ses neobešla?
Lidí, které mám ráda, hudby, kávy, zaznamenávání zážitků a pocitů do slov či snímků

Domča – Dominika Hudíková

Jakou roli máš v Podlitině?
Jsem jedno malé velké překvapení kurzu, takže až přijedeš, budeš mít tu čest, to zjistit!

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji FAST – rychle na fakultě stavební VUT.

Bez čeho by ses neobešla?
Bez hrnečku dobré kávy a dobrých lidí okolo sebe.

Majda – Magdalena Sadílková

Jakou roli máš v Podlitině?
Uvidíte mě v kuchyni, mám také na starost komunikaci s účastníky.

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji na gymnáziu v Litomyšli.

Bez čeho by ses neobešla?
Bez dobrodružství a zelených čajů.

Honza – Jan Stránský

Jakou roli máš v Podlitině?
Technické věci, auta, kluk pro všechno velmi často zraněny (jsem celkem nemehlo)

Co studuješ/čím se živíš?
Pracuji v automotiv konkrétně v konstrukci motorových vozidel.

Bez čeho by ses neobešla?
V první řadě bez Minnie a pak bez aut, kterých mám život plný.

Minnie – Monika Stříteská

Jakou roli máš v Podlitině?
pár přednášek, vybavení lékárniček, řidič a zdravotník

Co studuješ/čím se živíš?
UK FTVS – fyzioterapie

Bez čeho by ses neobešla?
dobré knížky, přátel, kyslíku a naděje na lepší zítřky :)

Víťa – Vít Vostřel

Jakou roli máš v Podlitině?
Budu dělat hodně technické věci, hlavně budu k ruce ostatním. Potkáme se také při různých příležitostech v tratolišti krve.

Co studuješ/čím se živíš?
Studuji Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli.

Bez čeho by ses neobešel?
svoboda, tanec, kamarádi, skauting, dobrodružství, naděje

Možná na kurzu uvidíte

Hřebík – Martin Bednář

Na kurzu se stará o veškeré peníze. Studuje na fakultě informačních technologií VUT a neobešel by se bez kytary, kola, auta, hudby, notebooku a hezkého počasí – funguje totiž na solární pohon. :)

Štěpán – Štěpán Heger

Profesionální hasič působící na výjezdové stanici ve Svitavách. Na Podlitině vás s ním čeká jak zajímavá přednáška, tak praktické ukázky.

Jemnej – Jakub Hrubý

Student ČVUT, který byl členem Podlitiny 3 roky po obměně týmu. Měl na starosti hlavně zábavné a zamýšlecí programy.

Tomeš – Tom Klejch

Stejně jako Ž’Evík byl u zrodu Podlitiny. Na Podlitině se od začátku specializoval na vodní záchranu, ale postupně měl na starosti i některé další zdravotnické přednášky a jeho specifické pohádky se po večerech nesly Podlitinou. Povoláním je Tom organický chemik.

Ž’Evik – Eva Klejchová

Zakladatelka Podlitiny, 6 let byla šéfkou a garantkou kurzu. Především ji můžeme být všichni vděční za to, že zformovala Podlitinu do podoby, jakou známe dnes. Vystudovaná fyzioterapeutka, ale nyní se naplno věnuje roli čerstvé maminky.

Malej Bobr – Zdeněk Tesař

Přišel do Podlitiny nedlouho po založení kurzu poté, co se seznámil s Ž’Evíkem na Selešce. Na Podlitině zastával roli “pravé ruky Ž’Ev”. Měl na starosti řadu zdravotnických přednášek a simulaček. Zároveň při jeho hravých programech se účastníci ani na minutu nenudili. Všichni rádi vzpomínáme na jeho specifické budíčky nebo kočičí rozcvičky. Povoláním je programátor v oblasti zdravotnických systémů.

Ohlasy

Podlitina v ohlasech účastníků

Informace k aktuálnímu ročníku

Podlitina je zážitkový zdravotnický kurz, který zaštiťuje Skautské záchranářské středisko.

Po splnění všech podmínek získají účastníci osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí – ZZA – 40 hodin.

Kurz je určen pro kohokoli, kdo se chce naučit první pomoc formou simulovaných zranění a zážitků, mnohdy i hodně silných a psychicky náročných.

Na Podlitině se setkáte s maskovačkami. Figuranti jsou řádně proškolení a zkušení, tudíž se připravte na pořádné a neobvyklé akce v tratolišti krve.

Věk v době konání kurzu musí být 17+ let.

Cena:
1 300 Kč ... skauti
1 800 Kč ... neskauti

V případě přihlášení a neúčasti na kurzu, se zálohy vrací pouze z důvodu vážné nemoci, úmrtí v rodině apod., v tom případě vracíme celou částku.

Pokud máte nějaké zdravotní problémy (včetně epilepsie a podobných onemocnění) nebo špatnou zkušenost (úmrtí blízké osoby v poslední době apod.) a přesto se chcete zúčastnit, musíte nám o tom dát před začátkem kurzu vědět!

V ceně je i bydlení a strava.

Informace o víkendech odesíláme pravidelně 14 dní před začátkem akce.

Zájemci si mohou přečíst směrnici i s přesnou hodinovou dotací kurzu.


Termíny a místa konání víkendů

Ročník 2019 se bude konat v září až říjnu 2019, v okolí Litomyšle.
Go to 1. víkend – Úvodní

1. víkend – Úvodní

Datum
5.-8. 9. 2019

Místo
KC Trstěnice

Seznámíme se jak sami se sebou, tak i se základy první pomoci. Trochu si pohrajeme a někoho zachráníme.

Go to 2. víkend – Už se budeme znát

2. víkend – Už se budeme znát

Datum
20.-22. 9. 2019

Místo
Skautský domov Františka Navary v  České Třebové

Upevníme si základy první pomoci, hodně si pohrajeme a zachráníme spoustu lidí.

Go to 3. víkend – Užijeme si ho

3. víkend – Užijeme si ho

Datum
4.-6. 10. 2019

Místo
Skautská klubovna Litomyšl (Naděje)

Zkontrolujeme, co umíme. Dostaneme dekrety. Prozpíváme celou noc a pak se nám nebude chtít domů.

Podmínky pro přijetí na kurz

Rozhoduje čas přihlášení.

Bereme prvních 26 přihlášených.

Věk v době konání zkouškového víkendu musí být 17 let (poslední platné datum narození je 5. 10. 2002).

Přihlašení se spustí 1. 5. 2019 ve 21.00.

Podmínky splnění kurzu

Poznámka: všechna témata, která se objeví u zkoušek, budou probírána v průběhu kurzu

Podlitina je zážitkový zdravotnický kurz, který zaštiťuje Skautské záchranářské středisko.

Po splnění všech podmínek získají účastníci osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí – ZZA – 40 hodin.

Kurz je určen pro kohokoli, kdo se chce naučit první pomoc formou simulovaných zranění a zážitků, mnohdy i hodně silných a psychicky náročných.

Na Podlitině se setkáte s maskovačkami. Figuranti jsou řádně proškolení a zkušení, tudíž se připravte na pořádné a neobvyklé akce v tratolišti krve.

Věk v době konání kurzu musí být 17+ let.

Cena:
1 300 Kč ... skauti
1 800 Kč ... neskauti

V případě přihlášení a neúčasti na kurzu, se zálohy vrací pouze z důvodu vážné nemoci, úmrtí v rodině apod., v tom případě vracíme celou částku.

Pokud máte nějaké zdravotní problémy (včetně epilepsie a podobných onemocnění) nebo špatnou zkušenost (úmrtí blízké osoby v poslední době apod.) a přesto se chcete zúčastnit, musíte nám o tom dát před začátkem kurzu vědět!

V ceně je i bydlení a strava.

Informace o víkendech odesíláme pravidelně 14 dní před začátkem akce.

Zájemci si mohou přečíst směrnici i s přesnou hodinovou dotací kurzu.